Choď na obsah Choď na menu
 


Vo Veľkej Británii klesajú počty veriacich

2. 5. 2013

Výsledky sčítania obyvateľstva v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska ukazujú na výrazný pokles občanov, ktorí sa vnímajú ako „kresťania“. V roku 2001 sa ku kresťanstvu prihlásilo 72% britských občanov, kým v roku 2011 už iba 59% občanov. K zvýšeniu počtu došlo u tých, ktorí sa nehlásia k nijakému náboženstvu – z 15% v roku 2001 na 25% v roku 2011. Nárast obyvateľov bez náboženského vyznania predstavuje 67%, čo znamená relatívny rast počtu tých obyvateľov, ktorí vyznačili v sčítacích dotazníkoch „bez vyznania“ (no religion). Tieto výsledky priniesla Britská humanistická asociácia.

Vo svete rastú počty moslimov a ľudí bez náboženského vyznania. Kresťania predstavujú najpočetnejšiu náboženskú skupinu – 2 mld. obyvateľstva planéty, z čoho polovicu tvoria katolíci. Čo do počtu nasledujú moslimovia s 1,6 mld. veriacich obyvateľov a 1,1 mld. takých, ktorí sa nehlásia k nijakému vierovyznaniu (z toho vyše 60% žije v Číne). Ľudia bez náboženského vyznania, teda po kresťanoch a moslimoch, tvoria tretiu najväčšiu skupinu. Hinduistov je vo svete miliarda, budhistov takmer 500 miliónov, židov 14 miliónov. Vyše 400 miliónov ľudí vo svete praktizujú rozličné regionálne náboženstvá (africké, čínske a iné tradičné viery a sekty). Minimálne sú vo svete zastúpené také vierovyznania, ako sú bahájci, sikhovia, taoisti - spolu je ich približne 58 miliónov. K rozličným druhom náboženstva sa hlási 5,8 miliárd obyvateľov planéty, čo je 84% ľudstva.

Podľa najnovších údajov je kresťanstvo teritoriálne najrozšírenejším vierovyznaním. Je zastúpené prakticky na všetkých kontinentoch, kým napríklad hinduizmus je obmedzený na jednu krajinu – Indiu. Podľa prognóz najväčší rozmach dosiahne v najbližších rokoch predovšetkým islam a hinduizmus, zatiaľ čo judaizmus vykazuje mierny pokles.

zdroj: časopis Prometheus 1/2013