Choď na obsah Choď na menu
 


Obavy z návrhu novej maďarskej ústavy

5. 10. 2011

„Zatiaľ čo Európska Únia sa vyzbrojila nástrojmi na zabezpečenie dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, celý rad členských štátov sa „zbláznil“ - povedal Guy Verhofstadt, predseda Aliancie liberálov a demokratov Európy (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) a prezident Európskeho parlamentu pri debate s prezidentom Komisie, José Manuelom Barrosom, zdôrazniac obavy Aliancie liberálov a demokratov Európy nad návrhom upraviť ústavu Maďarska.

„Európska únia je viac než spoločný trh, je politickým projektom na zabezpečenie demokracie, ochrany, zvyšovanie a posilňovanie platnosti zákona a ľudských slobôd. Inak by nebolo rozdielov medzi nami a Čínou! Maďarská vláda navrhla novú ústavu, ktorá obsahuje opatrenia - napríklad právo voliť pre neplnoletých, zákaz prerušenia tehotenstva a manželstiev medzi ľuďmi rovnakého pohlavia, iredentizmus, obmedzenie právomoci Ústavného súdu; protirečí to všetkým zásadám zakotveným v 2. článku Zmluvy o Európskej únii (Treaty on European Union).“

„Práve tak ako krajiny, ktoré pristúpili do EÚ museli prispôsobiť svoje ústavy k 'acquis communautaire' - rovnako musíme ostať bdelými v prípadoch, kedy členské štáty - či už nové alebo staré - vybočujú od týchto zásad. Predpokladám, že Európska komisia sa bude pridržiavať záväzkov, ktoré dal dnes prezident Barroso v Štrasburgu, aktívne prešetriť navrhované zmeny maďarskej ústavy a stanoviť, či sú v súlade so zákonmi EÚ.“

Sophie In't Veld (D66, Holandsko), viceprezidentka ALDE (Aliancie liberálov a demokratov Európy) a viceprezidentka Komisie pre občianske slobody k tomu dodala: „Táto situácia poukazuje na fakt, že tu potrebujeme naliehavé právne nástroje na presadzovanie ľudských práv a vyzývame Komisiu, aby predložila návrhy zákonov proti diskriminácii i v oblasti slobody médií, ktoré musia členské štáty prijať a realizovať v celom balíku.“

Celý rad sťažností a obáv bol vyjadrený aj maďarskými mimovládnymi organizáciami a opozičnými stranami k procedúre aj k obsahu návrhu novej ústavy ako napríklad k odkazom na iredentizmus formulovaný ako: „myšlienka zjednoteného Maďarska“ vo vzťahu k Maďarom žijúcim v zahraničí, k obmedzeniu právomoci Ústavného súdu, ako bola definovaná rodina s vylúčením jedného rodiča a spolunažívanie párov rovnakého pohlavia. Návrh ústavy zakazuje diskrimináciu „selektívne“, pretože nepokrýva sexuálnu orientáciu a „život embrya sa chráni už od počatia“. Obsahuje odkazy na „kresťanstvo“ a jeho úlohu v zachovaní národnosti, ako aj možnosť priznať volebné právo neplnoletým rodičom.

zdroj: Spoločnosť Prometheus