Choď na obsah Choď na menu
 


Katolicizmus a poľské školy

3. 5. 2013

Podľa želania vtedajšej poľskej vlády, aby z detí a študentov vyrastali po zmene politických pomerov morálne lepší ľudia, sa po r. 1990 na vyše 30 000 poľských základných a stredných školách vyučuje katolícke náboženstvo. Avšak podľa listu Gazeta Wyborcza „prinajmenšom v dvoch ohľadoch došlo k porušeniu Ústavy, napr. v časti, kde sa štát zaväzuje, že bude dodržiavať nestrannosť v náboženských, svetonázorových a filozofických otázkach. Alebo keď vyšlo najavo, že protiprávne vzal na svoje bedrá financovanie platov i poistenie kňazov a katechétov, ktorí katolicizmus učia.“

Po vyše dvoch desaťročiach výučby katolíckej viery v poľských školách sa zároveň ukázali aj ďalšie závažné problémy: Niet možnosti výberu pre neveriacich alebo príslušníkov iných konfesií. Až na zanedbateľné výnimky nezostalo nič ani z alternatívy vyučovania etiky. Vyučovanie náboženstva nie je síce v poľských školách povinné, „realita je však taká, že na náboženstvo sú žiaci a študenti na štátnych, rovnako ako v cirkevných školách prihlasovaní automaticky. Rodičia, ktorým tento protiprávny krok prekáža alebo si prítomnosť detí na náboženstve neželajú z iných dôvodov, musia písomne požiadať o ich vyradenie“, upozornilo v Sejme opozičné hnutie Palikota. Keďže k výučbe etiky prakticky nedochádza a náboženstvo sa nevyučuje na prvej alebo na poslednej vyučovacej hodine, postávajú neprihlásené deti počas hodín náboženstva na chodbách, akoby vyobcované z kolektívu. Takto, upozorňuje hnutie Palikota, „sa kvôli svojej odlišnosti často stávajú objektmi psychického nátlaku veriacich spolužiakov“.

Hlasy z mimocirkevnej poľskej verejnosti upozorňujú aj na problém rozporov medzi vedecky podloženou výučbou a dogmatickými názormi katolíckeho náboženstva a následný zmätok v hlavách mladých ľudí. A navyše - poľský episkopát prišiel s požiadavkou, aby sa katolícke náboženstvo od roku 2014 stalo na stredných školách maturitným predmetom vylúčeným spod akejkoľvek štátnej kontroly.

zdroj: časopis Prometheus 1/2013