Choď na obsah Choď na menu
 


Karlheinz Deschner dokončil Kriminálne dejiny kresťanstva

14. 5. 2013

Meno Dr. Karlheinze Deschnera je v slovenskej verejnosti, dokonca i v tej jej časti, ktorá sa zaoberá humanizmom a náboženstvami, takmer neznáme. No v jeho rodnej krajine, v Nemecku, je jeho dlhoročná vedecká, publicistická a prednášková činnosť veľmi cenená. Dr. Deschner sa narodil 23. mája 1924 v Bambergu ako syn katolíckeho otca a matky protestantky, ktorá neskôr konvertovala ku katolíctvu. Široko vzdelaný - popri lesnom inžinierstve osvojil si spoločenské disciplíny, okrem iného aj teológiu a históriu - venoval svoju vedeckú a verejnú činnosť predovšetkým kritike cirkví v dejinách. V r. 1971 bol v Norimberku obžalovaný pre hanobenie cirkvi. Od r. 1976 pracoval na svojich rozsiahlych Kriminálnych dejinách kresťanstva s 10 zväzkami, z ktorých posledný vyšiel v marci tohto roka vo vydavateľstve Rowohlt v Nemecku.

Dr. Deschner je dnes najvýraznejší, dôsledný a zároveň osobitý súčasný kritik kresťanských dejín, najmä dejín katolíckej cirkvi. V svojich prácach ostro a presne súdi zločiny cirkvi v priebehu dvoch tisícročí. Sám priznáva, že tak robí ako odporca cirkvi: Popisujem dejiny tej, ktorá mňa urobila svojím nepriateľom. Tento vzťah dodáva jeho dielu silu a presvedčivosť, nevylučuje však - na druhej strane - subjektívnosť v prístupe k skúmanému materiálu. Svojim dielom, najmä Kriminálnymi dejinami kresťanstva, dokazuje autor, že zločiny cirkvi nie sú iba nehodami podnikania, ale neoddeliteľnou súčasťou jej pôsobenia. Dr. Deschner prispel významnou mierou k tomu, že poznanie o násilí v dejinách cirkvi sa tam, kde jeho dielo preniklo, stalo hlbším a presvedčivejším.

Za svoje literárne dielo a osvetovú prácu získal Dr. Deschner mnohé ocenenia. Napríklad v r. 1988 to bola cena Arno Schmidta, v júni 1993 Alternatívna Büchnerova cena, v júli 1993 Medzinárodná humanistická cena (po Sacharovovi a Dubčekovi ako prvý Nemec). Aj v r. 2001 bol odmenený dvoma významnými oceneniami: Zväz duchovnej slobody (Bund für Geistesfreiheit) v Augsburgu mu priznal Cenu Ludwiga Feuerbacha a Medzinárodný zväz bezvercov a ateistov (Internationaler Bund der Konfessionslosen and Atheisten) ho odmenil cenou Erwina Fischera. So životom a dielom Dr. Deschnera sa záujemcovia môžu zoznámiť na internetovej stránke www.deschner.info.

  

deschner.jpg