Choď na obsah Choď na menu
 


Alternatívna medicína: Prírodná, tradičná, lepšia?

11. 4. 2012

V médiách sa zdá byť všadeprítomná „alternatívna medicína“ a čoraz viac sa k nej prikláňa aj široká verejnosť. Američania na ňu podľa odhadov z roku 2009 minú takmer 35 miliárd dolárov ročne. Majú tieto často starobylé liečebné praktiky miesto aj v 21. storočí?

Skutočnosť, že sa nám po požití lieku alebo po podstúpení liečby polepšilo, nemusí znamenať, že účinok sa skutočne skrýval v liečive či metóde. Aby sa zistilo, do akej miery sú údajné lieky či liečebné metódy samy o sebe účinné, je potrebný tzv. slepý test. Vezmeme si štatisticky relevantnú vzorku ľudí a rozdelíme ju náhodne na dve skupiny. Členovia jednej dostanú „pravé“ liečivo, členovia druhej „falošné“, ale inak neodlíšiteľnú od toho pravého, teda placebo. Ani pacienti, ani experimentátori pritom počas priebehu experimentu nevedia, kto je v skupine s placebom a kto v skupine s testovaným liečivom. Ideálny je experiment s treťou skupinou. Jej členovia nebudú podstupovať žiadnu liečbu, a tak sa podarí určiť rozsah samotného placebo efektu, získame totiž obraz o tom, aké množstvo uzdravení spôsobil spontánny ústup choroby alebo telu vlastné liečivé sily.

Praktiky alternatívnej medicíny v dôsledne prevedených kontrolovaných slepých testoch opakovane zlyhávajú. Ukazuje sa, že nie sú účinnejšie ako placebo. Keby boli, už dávno by sa stali štandardnou medicínou. V očiach mnohých ľudí však napriek tomu zostávajú lákavé. Jedným z dôvodov je „prírodná“ forma liečiv, druhým fakt, že ich metódy nezriedka vychádzajú zo stáročia až tisícročia trvajúcej tradície.

Bazírovanie na „prírodných“ liečivách je pre mnohých lákavé kvôli široko rozšírenému presvedčeniu, že to, čo je prírodné, je nevyhnutne lepšie a bezpečnejšie ako niečo umelé, „chemické“. Toto presvedčenie je však celkom scestné. Jedným z problémov prírodných liečiv je veľká variabilita v obsahu vysoko účinných látok v nich ako sú napr. alkaloidy či kardioglykozidy. Laicky povedané, napr. 1 lyžička náprstníkového odvaru z jednej várky náprstníka nič neurobí, kým druhá vás môže zabiť. Preto je pre terapiu oveľa jednoduchšie a zároveň racionálnejšie tieto látky z rastlín najprv izolovať a až potom ako chemické indivíduá upraviť do liekovej formy (tablety, kvapky,...), v ktorej bude presne známy obsah takéhoto liečiva s minimálnou variabilitou.

Týmto spôsobom sa zároveň zníži záťaž organizmu, ktorý nemusí spracovávať iné látky, za normálnych okolností taktiež prítomné v rastline a potencionálne zodpovedné za nežiadúce účinky. Každá bylinka totiž obsahuje zmes rôznych látok (aj jedov) v rôznom pomere, a to môže spôsobiť poškodenie pri naordinovaní liečiteľom bez farmaceutického vzdelania. (Napriek tomu iba v Čechách pôsobí asi 30 000 liečiteľov.)

Samozrejme, existuje mnoho prípadov, keď sa horeuvedená izolácia a purifikácia účinnej látky nerobí (v podstate všetky používané čaje, tinktúry, extrakty). Príčina je taká, že buď to z vyššie uvedených dôvodov nie je potrebné alebo by to bolo vzhľadom na náročnosť neekonomické, prípadne kvôli ich chemickým vlastnostiam veľmi ťažko uskutočniteľné. Potom tiež v prípadoch, keď za účinok nie je zodpovedná len jedna látka, ale celý komplex látok, ktoré sa navzájom dopĺňajú a taktiež ak nevieme identifikovať, ktorá látka je za účinok zodpovedná.

Mnohí zástanci alternatívnej medicíny, teda aspoň tí, ktorí sú dosť rozumní, aby akceptovali, že v nej nemožno nájsť viac ako placebo efekt, argumentujú, že aj placebo efekt je stále liečbou. Placebo efekt je však zároveň súčasťou každej liečby, aj tej, v ktorej sa používajú ozajstné liečivá. Prečo potom podporovať podvodníkov, ktorí sa snažia o zisk klamstvami o účinnosti svojich prípravkov a šarlatánske praktiky, ktoré majú na svedomí ohromné množstvo ľudského utrpenia a úmrtí?

Tým najväčším zlom, ktoré pramení z alternatívnych liečebných metód, je ignorovanie hraníc účinnosti placebo efektu. Nebezpečné je predovšetkým vyhlasovanie, že dokážu liečiť zákerné choroby typu rakoviny alebo AIDS. Tisíce a tisíce ľudí po celom svete (hlavne v chudobných krajinách tretieho sveta) zomreli, pretože namiesto konvenčnej liečby uverili podvodníkom a uprednostnili neúčinné liečebné praktiky.

Dušan Valent, Lenka Piváčková

zdroj: In Vivo magazin

  

altmed.jpg