Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovisko k rozhodnutiu NBS o dizajne pamätných mincí

30. 11. 2012

Stanovisko k rozhodnutiu Bankovej rady NBS k schváleniu pôvodného návrhu dizajnu dvojeurovej pamätnej mince Príchod misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu - 1150. výročie.

Predsedníctvo Spoločnosti Prometheus na svojom zasadnutí 24. novembra 2012 v Banskej Bystrici vyslovilo nesúhlas so schválením pôvodného návrh dizajnu dvojeurovej pamätnej mince Príchod misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu - 1150. výročieEuromince nevydáva katolícka cirkev, ale centrálna banka Slovenskej republiky, ktorá sa podľa svojej ústavy neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.

Aj preto, pri vydávaní slovenských euromincí, by mala NBS rešpektovať princípy náboženskej neutrality, vyplývajúce z článku 22 Charty základných práv Európskej únie, tak ako to od roku 2004 až doteraz rešpektoval Vatikán a členské štáty Európskej únie.

Národná banka Slovenska by nemala podliehať hlučnému kriku politikov, ale rešpektovať názory občanov Slovenska. Tí, v roku 2005, formou hlasovania vybrali na slovenské euromince motívy štátneho znaku, Kriváňa či Bratislavského hradu a nie sakrálne motívy. Všetky motívy, vrátane sakrálnych, pri svojom grafickom zobrazení rešpektovali zásady náboženskej neutrality. Nie je jediný dôvod, aby to dnes malo byť inak.

Predsedníctvo Spoločnosti Prometheus

V Banskej Bystrici, 24. 11. 2012

 

The stance on the National Bank of Slovakia Bank Board decision to approve the original proposal design for the 2 EUR memorial coin of The arrival of the mission of Constantine and Method to Great Moravia - 1150. anniversary.

Prometheus Society board during ITS meeting on 24. November 2012 in Banská Bystrica expressed a disagreement with the approval of the original proposal design for the 2 EUR memorial coin of The arrival of the mission of the Constantine and Method to Great Moravia - 1150. anniversary. Euro coins are not issued by the Catholic church, but by the National Bank of the Slovak Republic, which is according to its constitution neither bonded to any ideology nor religion.

Because of that, the National Bank of Slovakia should respect the principle of religious neutrality resulting from the article 22 of Charter of Fundamental Rights of the European Union in the same way it was respected by Vatican and European Union Member States since 2004.

National Bank of Slovakia should not be subject to noisy shouting of the politicians but respect the views of the citizens of Slovakia. These citizens voted for Slovak Euro coins with the national emblem, mount Kriváň or Bratislava castle and not religious motives in the year 2005. All motives including the religious ones, respected the principle of religious neutrality in their design. There is no reason for any deviations from the agreed consensus.

Board of the Prometheus Society

Banská Bystrica, Slovakia, November 24. 2012