Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovisko k financovaniu cirkví

17. 10. 2011

Vo februári 2011 začal minister kultúry Daniel Krajcer dialóg s predstaviteľmi cirkví, ktorého výsledkom má byť zmena financovania cirkví na Slovensku. K financovaniu cirkví je treba uviesť, doteraz platí zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví z roku 1949, podľa ktorého štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné.

Pritom dodnes neexistuje žiadny zoznam hodnoty cirkevného majetku na Slovensku. Pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vykonávanie náboženských obradov vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom sú od dane oslobodené (zákon č. 120/2006 Z.z.). Ani príjmy zo zbierok v kostoloch sa nezdaňujú.

Financovaním náboženských spoločností zo štátneho rozpočtu dochádza k zvýhodňovaniu rôznych skupín veriacich oproti skupine obyvateľov, ktorí sa nehlásia ku žiadnemu náboženstvu. Tento systém niektorým cirkvám vyhovuje. Štát do ich vnútorných záležitostí už nezasahuje, no finančne ich zabezpečuje bez dôslednej kontroly použitia peňazí. Cirkvi však žiadajú čoraz väčšie sumy na platy neobmedzeného rastu počtu duchovných, vnútornú prevádzku a činnosť. Zatiaľ čo v deväťdesiatych rokoch dostávali zo štátnej pokladnice ročne okolo 400 miliónov SKK, v roku 2001 to bolo už takmer 600 miliónov SKK a súčasnosti je to 37,48 miliónov eur (v prepočte cca. 1,13 mld. SKK) ročne.

 

Cirkvi a náboženské spoločnosti

Poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2009 v eurách

Apoštolská cirkev

 369 916

Cirkev bratská

 317 929

Bratská jednota baptistov

 286 781

Evanjelická cirkev a. v.

 3 679 129

Evanjelická cirkev metodistická

 265 506

Pravoslávna cirkev

 1 699 615

Reformovaná kresťanská cirkev

 1 980 740

Cirkev československá husitská

 101 841

Židovské náboženské obce

 124 540

Starokatolícka cirkev

 102 897

Rímskokatolícka cirkev

 21 268 133

Gréckokatolícka cirkev

 3 765 623

Konferencia biskupov Slovenska

 146 517

Ekumenická rada cirkví

 69 707

Slovenská katolícka charita

 2 337 848

Diakonia Evanjelickej cirkvi a v.

 208 658

Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi

 26 555

Konferencia vyšších predst. ženských reholí

 420 939

Cirkev adventistov siedmeho dňa

 19 087

spolu

 37 191 961

 zdroj: www.culture.gov.sk

 

Zo všetkých dnes registrovaných cirkví a náboženských spoločností len päť z nich, konkrétne Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, Svedkovia Jehovovi, Kresťanské zbory, Novoapoštolská cirkev a Cirkev adventistov siedmeho dňa – Slovenské združenie (tá posledne menovaná požaduje finančný príspevok len na chod cirkevného ústredia), odmietli participovať na štátnom rozpočte, čím sa tieto organizácie stali skutočne nezávislými a samosprávnymi.

Súčasný systém financovania cirkví je nespravodlivý hlavne preto, že cirkvi dostávajú peniaze všetkých občanov bez rozdielu ich presvedčenia, ako aj preto, lebo ostávajú závislé od štátnej pokladne. Veriaci by si mali svoju vieru a prevádzkovanie činnosti platiť sami,  a nie štát alebo daňoví poplatníci. Náboženské spoločnosti a ich podružné inštitúcie by mali mať postavenie rovnocenné s akokoľvek inou právnickou osobou – čo znamená vedenie účtovníctva, platenie daní (aj z vyzbieraných peňazí), evidencia majetku, štátna kontrola atď. Každý občan hlásiaci sa k nejakej cirkvi by mal potom pravidelne platil na jej prevádzku určitú čiastku.

Ďalším dôvodom pre potrebnú zmenu súčasného systému je fakt, že záujem o cirkevný život klesá, a hovoria o tom i predstavitelia cirkví Napriek stagnujúcemu počtu alebo dokonca úbytku aktívnych veriacich sa však stavajú nové kostoly a pribúdajú noví kňazi, čím vznikajú stále ďalšie a ďalšie neprimerané požiadavky na financovanie od štátu. Na Slovensku dnes pôsobí 5199 duchovných, pričom štát platí 3625 z nich. Za posledných desať rokov stúpol ich počet viac ako o štvrtinu.

Inými slovami: firma,  ktorá má problémy na trhu, môže rozširovať počet riadiacich manažérov, viac produkovať, rozširovať počet filiálok, ale ak napriek tomu nedosahuje želaný efekt – teda rast predaja svojich služieb alebo produktov, privedie ju to do krachu. Náboženské spoločnosti si však za daných podmienok žijú v pohodlí, lebo im tento nerozumný postup nedobrovoľne financujeme my všetci.

Mladí humanisti