Choď na obsah Choď na menu
 


Stretnutie členov a sympatizantov klubu SP v Banskej Bystrici

23. 10. 2011

Vážení priatelia,


pozývame členov a sympatizantov Banskobystrického klubu Spoločnosti Prometheus na pravidelné klubové stretnutie, ktoré sa uskutoční

v utorok 25. októbra 2011
o 16:00 hod.


v klubových priestoroch strany Smer-SD, Robotnícka 1, Banská Bystrica, s týmto programom:


1. Návrhy kandidátov do vrcholových orgánov Spoločnosti Prometheus za Banskobystrický klub SP. (všetci prítomní).
2. Návrhy na členov výboru Banskobystrického klubu SP a ich prípadná voľba. (všetci prítomní).
3. Návrhy k riešeniu situácie s obsadením funkcie predsedu Banskobystrického klubu SP, vzhľadom na to, že súčasný predseda (V. Kubanka) nebude môcť už túto funkciu zastávať dlhodobo. (Vladimír Kubanka + všetci prítomní).
4. Ďalšie organizačné kroky na pomoc pri zabezpečení Valného zhromaždenia SP v Martine 12.11.2011. (Roman Hradecký, Stanislav Kizek, ...)
5. Návrh agitačnej plagátovej a billboardovej kampane s mottom „... a stvoril človek Boha k obrazu svojmu ...“ s cieľom upútať pozornosť mládeže. – možnosť námetu aj na Valné zhromaždenie pre celoslovenskú kampaň (Vladimír Kubanka).
6. Rôzne.
7. Uznesenie.
8. Záver.


Tešíme sa na spoločné stretnutie.


RNDr. Vladimír KUBANKA, v. r.
Predseda Banskobystrického klubu SP


Kontakt: barefoot@seznam.cz (Vlado Kubanka)
resp. stanislav.kizek@gmail.com (Stano Kizek)
resp. kancelariasp@mail.t-com.sk, tel.: 0910/908418, 048/4299922 (Jozef Horváth)

   

logo.jpg