Choď na obsah Choď na menu
 


Podpora

Finančná podpora Spoločnosti Prometheus

Štát, ktorý financuje cirkvi, odmieta finančne podporiť organizáciu, ktorá obhajuje záujmy občanov bez náboženského vyznania. Naša činnosť je financovaná z vlastných zdrojov a preto ju môžeme ďalej rozvíjať iba vďaka podpore členov a sympatizantov. Finančné prostriedky sa používajú iba na vydávanie informačných materiálov, elektronického časopisu Prometheus, každoročné udeľovanie Cien humanistov, poštovné, telefón a iné náklady priamo spojené s činnosťou spoločnosti. Preto vás prosíme o podporu činnosti Spoločnosti Prometheus:

Spoločnosť Prometheus, Pod Bánošom 14, 974 11 Banská Bystrica

Číslo bankového účtu: VÚB 2373806858 / 0200

 

Darujte nám 2 %

Ak sa rozhodnete poukázať 2 % z Vašich daní v prospech Spoločnosti Prometheus, použite na vyplnenie Vášho vyhlásenia nasledovné údaje:

vzor.jpg

Ak ste fyzická osoba a podávate daňové priznanie:

  1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa.
  2. Podajte daňové priznanie s vyplneným vyhlásením najneskôr do 31. marca (ak ste neoznámili daňovému úradu odklad podania daňového priznania na neskorší termín).

Ak ste právnická osoba:

  1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (1,5 %) z dane v prospech 1 prijímateľa v časti IV na strane 7 a na konci daňového priznania (v prílohe), pre ďalších.
  2. Podajte daňové priznanie s vyplneným vyhlásením najneskôr do 31. marca (ak ste neoznámili daňovému úradu odklad podania daňového priznania na neskorší termín).

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla pošlite / doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.