Choď na obsah Choď na menu
 


Nekonečné požiadavky cirkví voči štátu

7. 9. 2012

Dňa 4. 9. 2012 o 22,00 hod. bola na programe STV 2 naživo odvysielaná diskusná relácia DOSLOVA na tému odluka cirkví od štátu. Relácia však bola zameraná iba na majetkové vysporiadanie cirkví. Odluka cirkví od štátu však má ďaleko širší záber. Nejedná sa iba o majetkové vysporiadanie, ale odluka zahŕňa aj odlúčenie cirkví od školy, verejnej a štátnej správy, v čom by malo byť zahrnuté aj vysielanie relácií vo verejnoprávnom rozhlase a verejnoprávnej televízii. Odluka znamená aj zásadnú zmenu vo financovaní cirkví a náboženských spoločností. Samozrejme pre vyčlenený časový priestor na reláciu nebolo možné venovať sa všetkým okruhom problémov.

Za hodinu, ktorú diskusná relácia trvala, sme sa však to podstatné dozvedeli. Najstručnejší bol zástupca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Anton Ziolkovský, podľa ktorého je treba urobiť kompenzácie za nevrátený majetok a zachovať súčasný stav v poskytovaní finančných prostriedkov pre potreby cirkví a náboženských spoločností. Zástupca Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV), jej generálny dozorca Pavel Delinga, ktorý zastupoval aj cirkvi združené v ekumenickej rade cirkví v relácii „zahviezdil“. Delingovi sa to podarilo keď prezentoval názory na to, že štát napriek trom kolám reštitúcii v prospech cirkví im aj tak nevrátil majetok a malo by byť reštitúciách pokračované (vo vzťahu k občanom bolo iba jedno kolo reštitúcií). Naviac by ešte požadoval navýšenie príspevkov od štátu na fungovanie cirkví. Okrem toho Pavel Delinga predviedol aj to, ako sa funkcionár a vôbec človek v diskusii s partnermi nemá správať, ale zrejme je na takéto správanie zvyknutý.

Zástupca štátneho orgánu Ján Juráň, ktorý už dlhé roky riadi cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR, sa vyjadril, že nevie koľko majetku a ani čo bolo cirkvám a náboženským spoločnostiam vrátené. MK SR o tom nemá prehľad a údajne ani žiadnu evidenciu, napriek tomu, že štát prostredníctvom tohto odboru cirkvám preplácal zamerania konkrétnych nehnuteľností. Táto skutočnosť je naozaj na zamyslenie a asi by bolo namieste sa opýtať, na čo vlastne cirkevný odbor na MK SR existuje a čie záujmy zastáva.

Dňa 17. 3. 2005 bol NR SR prijatý zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam. Platný je od 26. 4. a účinný od 1. 5. 2005. Na rokovaní NR SR František Mikloško predložil návrh uznesenia, ktorý bol schválený v tomto znení: „NR SR vyhlasuje, že nadobudnutím účinnosti zákona o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam (tlač 1011) považuje proces reštitúcie majetku cirkví a náboženských spoločností za uzavretý.“ K tomuto uzneseniu ešte František Mikloško povedal: „Toto uznesenie som konzultoval s jednou s najväčších autorít katolíckej cirkvi, ktorá povedala, že áno nemôžeme vytvoriť ani dojem o tom, že ak už niečo dostaneme, znovu chceme ďalej ... oznámil som, že dám také uznesenie aj smerom k evanjelickej cirkvi a nebolo spochybnené.“

Tým sú nároky cirkví a náboženských spoločností naplnené a ďalšie požiadavky by nemali byť akceptované. O čom to vlastne Delinga hovoril a čo ešte chce? Lenže cirkvi, zvlášť tie najväčšie, nemajú v požiadavkách a nárokoch žiadne hranice.

Diskusná relácia aj len trochu vnímavému divákovi ukázala to, o čo zástupcom cirkví v skutočnosti ide a nie sú ochotní diskutovať o tom, o čo by malo ísť celej spoločnosti. Je to odluka cirkví od štátu, školy a verejného života. Verejného v tom zmysle, že viera je súkromná záležitosť každého človeka a preto by si ani tí, ktorí si z toho urobili biznis, nemali nárokovať možnosť pôsobiť v štátnych (obecných) školách, vo verejnoprávnych inštitúciách (rozhlas a televízia) a štát by ich nemal platiť a ani im na ich činnosť prispievať.

Editor

zdroj: Spoločnosť Prometheus