Choď na obsah Choď na menu
 


Týždenník MY sa ospravedlnil ateistom

2. 7. 2012

V týždenníku MY Oravské noviny číslo 23 z tohto roka (11.6. - 17.6.2012) bol použitý titulok, ktorý hrubým spôsobom paušálne a bez akéhokoľvek podkladu negatívne nálepkuje občanov bez náboženského vyznania.

V hlavičke, na prvej strane uvedeného čísla je tučnými červeným kapitálkami vysádzaný text: DLHOPRSTÍ ATEISTI, ktorý je pokračovaním dovysvetlený: Zlodeji kradli, kým sa ľudia modlili. Titulok zavádzajúcim spôsobom avizoval článok na druhej strane týždenníka, nakoľko jeho text neobsahuje žiadny údaj, ktorý by čitateľovi poskytol informáciu o svetonázorovej orientácii zlodejov a potvrdil pravdivosť titulku z prvej strany novín.

my1.jpg

 

Dlhodobým sledovaním obsahu uvedeného týždenníka, ktorý zrejme aj so súhlasom vydavateľa uverejňuje takmer pravidelne a vo veľkom rozsahu články s náboženským zameraním na rímskokatolícke témy, môže aj nezainteresovaný čitateľ zistiť, že týždenník takýmto spôsobom nadbieha čitateľskej verejnosti na Orave, kde je vysoká religióznosť. To je právo a rozhodnutie vydavateľa. Zámer vydavateľa získať čitateľa však nesmie byť v rozpore s morálnymi, etickými a právnymi zásadami, ktoré platia pre vydávanie tlače a média všeobecne.

Použitie uvedeného titulku, ktorý nie je potvrdený obsahom samotného článku, nemožno považovať za omyl, ale za úmyselné zavádzanie čitateľa s podsúvaním myšlienky, že zatiaľ čo dobrí, čestní a morálni ľudia chodia do kostola, nemorálni ateisti kradnú.

Spoločnosť Prometheus preto protestovala proti takémuto klamnému spôsobu informovania verejnosti, ktoré paušálne očierňuje občanov bez náboženského vyznania a žiadala, aby vydavateľ v súčinnosti s redakciou v najbližšom čísle týždenníka zabezpečil zverejnenie ospravedlnenia v súlade s platnými pravidlami pre povinnosť zverejniť ospravedlnenie a opravu nepravdivo a nepresne zverejnených údajov.

Na základe sťažnosti Spoločnosti Prometheus noviny My uviedli ospravedlnenie.

 my2.jpg