Choď na obsah Choď na menu
 


Zhromaždenie IHEU a EHF v Bukurešti

8. 7. 2013

V dňoch 24.-26. mája 2013 sa v Bukurešti, hlavnom meste Rumunska, konali tri významné aktivity za účasti humanistov z Európy, ale aj zo Spojených štátov amerických. Slovenských humanistov tu zastupovali delegáti Spoločnosti Prometheus. Rumunskí humanisti sú mladá a rýchlo sa rozvíjajúca komunita, ktorá pôsobí v neľahkých podmienkach, v krajine, kde sa v elká väčšina obyvateľov hlási k nejakému náboženstvu. Aj politickí predstavitelia v Rumunsku, v snahe osloviť a udržať si čo najviac voličov, idú „poruke cirkvám“ a klerikalizmus zasiahol všetky oblasti spoločenského života tejto krajiny. Napriek tomu tu organizátori dokázali vytvoriť skvelé podmienky na rokovanie. Dokonca jeden deň humanisti pracovali v priestoroch rumunského parlamentu – druhej najväčšej budove na svete.

Prvý deň rokovania v rumunskej metropole bol dňom Valného zhromaždenia Európskej humanistickej federácie (EHF). Prezident EHF Pierre Galand a ďalší členovia vedenia informovali o aktivitách organizácie za obdobie od Valného zhromaždenia EHF v Utrechte. Výrazným úspechom bolo kladné vybavenie sťažnosti EHF, predloženej európskemu ombudsmanovi Nikiforosovi Diamandourosovi, že Európska komisia odmietla postupovať v súlade s článkom 17:3 Zmluvy, ktorý stanovuje, aby EÚ viedla „pravidelný, otvorený a transparentný dialóg s cirkvami, náboženskými obcami, ako aj filozofickými a ideologickými organizáciami“. Ombudsman ju označil za oprávnenú. Valné zhromaždenie rokovalo tiež o financovaní činnosti EHF i o úlohách na budúce obdobie. Nasledujúce VZ EHF sa uskutoční na budúci rok v Bruseli.

Druhý deň bol venovaný konferencii o vzdelávaní, vede a ľudských právach. Rokovanie otvoril prezident Rumunskej humanistickej asociácie Cezar Maroti, ktorý hovoril o humanizme všeobecne, ale aj o svojom osobnom vzťahu k humanizmu. Po ňom vystúpila prezidentka IHEU Sonja Eggerickxová, ktorá sa sústredila na svoje vnímanie pomerov v Rumunsku. Vyjadrila nádej, že aj v Rumunsku raz bude odluka cirkvi od štátu. Podčiarkla nevyhnutnosť vedeckého vzdelávania, vzdelávania o evolúcii a kultivovaného vzdelávania o sexuálnych otázkach. Zaželala účastníkom i rumunským hostiteľom, aby raz bola aj rokovacia sála v ktorej prebieha konferencia malá pre množstvo humanistov, ktoré bude v budúcnosti v Rumunsku.

Medzi najzaujímavejšie patrili vystúpenia A. Copsona a profesorov R. Wisemana a PZ. Myersa z USA. Andrew Copson vystúpil s referátom na tému manželstiev osôb rovnakého pohlavia a po ňom nasledovali dvaja domáci rečníci. Emil Moise hovoril o náboženskom vzdelávaní, Attila Nyerges o vzdelávaní a sekularizme v Rumunsku. Z ďalších vystupujúcich treba tiež spomenúť Sylviu Lancaster, ktorá sa zaoberala antidiskriminačnou legislatívou. Profesor Richard Wiseman, vo svojej prezentácii ukázal, ako nás klamu zmysly, čo vidíme a čo interpretuje mozog, ako si nesprávne robíme závery z rôznych reálnych situácii. To umožňuje prežívanie stereotypov, predsudkov a náboženských tradícií. Catherine Le Fur predniesla referát o náboženstve v európskych školách.

K najvýznamnejším rečníkom na konferencii patril americký humanista profesor P. Z. Myers, biológ. Hovoril veľmi zaujímavo o skúsenostiach s náboženstvom v rodine, v ktorej vyrastal. Vzdelanie označil za nevyhnutnú podmienku rozvoja z pohľadu nás humanistov. Dôležité je formovať človeka racionálne a bez predsudkov už v detstve, čo je možné len prostredníctvom kvalitného vzdelávania. Formuloval myšlienku, že ľudí netreba učiť, čo si majú myslieť, ale ako majú myslieť. Na podujatí vystúpilo 12 rečníkov.

Konferencia bola veľmi inšpirujúca a podnetná i pre nás. Z obsahu toho, čo na nej bolo prezentované, môžeme vo svojej činnosti veľa využiť aj v prospech rozvoja humanizmu na Slovensku.

Tretí deň pobytu humanistov v Bukurešti sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Medzinárodnej humanistickej a etickej únie (IHEU). Prezidentka IHEU Sonja Eggerickxová zdôraznila, že organizácie združené v IHEU pôsobia v rôznych, aj vo veľmi rozdielnych podmienkach, a teda rozdiely vo výsledkoch sú prirodzené. Hovorila o svojich poznatkoch z ciest po členských krajinách IHEU. V súvislosti s najchudobnejšími krajinami, predovšetkým v Afrike uviedla, že je problém, aby tamojší ľudia využili svoje právo na slobodu prejavu, lebo žijú v biede a hlade. Podčiarkla, že naším cieľom je, aby ľudia napriek rôznym možnostiam mali rovnaké práva.

Veľa sa diskutovalo v sekciách IHEU. VZ rozhodlo o prijatí šiestich nových organizácií za členov IHEU a bola prezentovaná informácia o príprave na najbližšie rokovanie VZ IHEU, ktoré bude v Anglicku, v Oxforde v dňoch 8.-10. augusta 2014 . Témou bude Sloboda prejavu. V závere VZ sa uskutočnil workshop v štyroch skupinách o možných cestách ďalšieho rozvoja a pôsobenia IHEU navonok.

Celkový záver rokovania urobila prezidentka S. Eggerickxová. Odovzdala ocenenie IHEU Joshovi Kutchinskému za organizovanie podpornej internetovej skupiny a poďakovala hostiteľskej rumunskej organizácii humanistov za dobrú, zodpovednú prípravu a organizáciu trojdňových aktivít humanistov.

zdroj: Spoločnosť Prometheus