Choď na obsah Choď na menu
 


Výzva členom komisie ENVI

7. 11. 2012

Na základe informácii poskytnutých Európskou Humanistickou Federáciou (EHF) o kandidátovi na komisára pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, ktorým je Tonio Borg, sme sa 07.11.2012 rozhodli osloviť slovenských členov (Ing. Sergej Kozlík, MUDr. Miroslav Mikolášik, MUDr. Anna Záborská) výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) s nasledujúcou výzvou:

 

Vážení členovia výboru ENVI,

Kontaktujeme Vás ohľadom vypočutia Tonia Borga výborom ENVI, ktoré je plánované na 13. novembra. Sme veľmi znepokojení Borgovými ultra konzervatívnymi názormi na práva žien, LGBT komunity a na práva menšín. Tieto názory, ktoré považuje za "otázku svedomia", by mu podľa nás bránili byť nestranným komisárom - najmä čo sa týka portfólia verejného zdravia.

Dovoľte, aby som zdôraznil niekoľko príkladov jeho zásadných postojov proti európskym hodnotám:

- Ako minister spravodlivosti na Malte, opakovane a dôrazne odporoval ženským sexuálnym a reprodukčným právam, a dokonca v roku 2004 viedol kampaň za zahrnutie zákazu potratu priamo do ústavy;

- V roku 2011 silne oponoval legalizácii rozvodu na Malte;

- Pri niekoľkých príležitostiach otvorene vyjadril opovrhnutie LGBT komunitou a v maltskom parlamente v roku 2009 vystúpil proti uznaniu práv homosexuálnych spolunažívajúcich párov;

- Ako minister vnútra očividne zlyhal pri ochrane práv nelegálnych imigrantov - aj napriek niekoľkým výzvam ľudskoprávnych organizácií, dohliadal v roku 2001 na deportáciu viac ako 200 Eritrejcov späť do Eritrei, kde bolo niekoľko z nich nakoniec umučených a zavraždených

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Tonio Borg nie je vhodným kandidátom na komisára pre zdravie a spotrebiteľskú politiku. Táto kandidatúra nielenže škodí imidžu Malty v EÚ, ale je predovšetkým veľmi riskantnou pre kvalitu zdravotných služieb všetkým občanom Európy. Taktiež je veľmi pochybným signálom prichádzajúcim z Európskej komisie, ktorá bola vždy pevne odhodlaná chrániť a podporovať ľudské práva a toleranciu.

Vzhľadom k tomu, že vymenovanie Tonia Borga vyžaduje schválenie výboru ENVI, bolo by veľmi užitočné, ak by ste tieto záležitosti spomenuli v priebehu rokovaní. Úctivo Vás vyzývam, aby ste hlasovali proti tejto kandidatúre a aby ste vyzvali aj ostatných k tomu, aby Malta navrhla iného kandidáta.

Ak by ste chceli získať viac informácií o postojoch Tonia Borga, prečítajte si prosím poznámky priložené v prílohe pripravené EP skupinou pre práva LGBT v spolupráci s niekoľkými mimovládnymi organizáciami (IPPF, EATG, STOP AIDS ALLIANCE, ILGA Europe).

S pozdravom, Ivan Hamráček

Spoločnosť Prometheus, združenie sekulárnych humanistov

 

12.11.2012 sme dostali od poslankyne Záborskej nasledujúcu odpoveď:

 

Vážený pán Hamráček,

obrátili ste sa na mňa listom s požiadavkou, aby som hlasovala za odmietnutie nominácie maltézskeho ministra Tonio Borga na pozíciu člena Európskej komisie.

Váš list ma prekvapil a hlboko znepokojil. Človeku, o ktorého demokratickom zmýšľaní a vysokej odbornej kvalifikácii neexistuje žiadna pochybnosť, odopierate právo zastávať európsky úrad len preto, lebo zastáva iné hodnoty ako vy. To je v úplnom protiklade s toleranciou a humanizmom, na ktorý sa odvolávate.

Témy ako manželstvo, rodina a ochrana nenarodeného dieťaťa spadajú podľa Zmluvy o Európskej únii a Charty základných práv EÚ pod princíp subsidiarity. To znamená, že výlučnú právomoc definovať a riešiť tieto otázky majú jednotlivé členské štáty. Definícia rodiny a stupeň ochrany života a zdravia nenarodeného dieťaťa nie sú v kompetencii inštitúcií EÚ, nie sú obsahom žiadnej z európskych politík. Napriek tomu z Vášho listu vyplýva, že chcete malému štátu, akým je Malta, uprieť jeho právo rozhodnúť sa v týchto témach podľa legitímnych hodnotových postojov zastávaných jeho občanmi, ako ich vyjadrili v posledných voľbách.

Svojím postojom škodíte európskej myšlienke a znižujete rešpekt voči európskemu právu, ktoré pri takýchto citlivých témach vedome podporuje rôznorodosť. Škodíte tým aj Slovensku ako malej krajine, pretože zajtra to môže byť legitímna vôľa slovenských občanov, ktorá bude spochybňovaná. Kandidáti nesmú byť diskvalifikovaní len na základe toho, že zastávajú iné hodnotové postoje ako Vy, napríklad kresťanské.

S pozdravom, Anna Zaborska

 

Na túto odpoveď sme reagovali 16.11.2012 nasledovne:

 

Vážená pani poslankyňa,

Musím povedať, že mňa prekvapila až zhrozila Vaša reakcia. Ak tvrdíte, že o demokratickom zmýšľaní  pána Borga neexistuje žiadna pochybnosť tak existujú dve možnosti ako si to vysvetliť. Jednou z nich je, že absolútne nevnímate situáciu okolo jeho osoby a je pre Vás postačujúce to, že sa považuje za kresťana. Druhou možnosťou je, že skutočne zdieľate jeho "tolerantné a demokratické" názory:

- páry rovnakého pohlavia si nezaslúžia žiadnu právnu ochranu

- potrat by mal byť nezákonný aj v prípade znásilnenia či incestu

- v prípade potreby by tehotná žena mala byť prinútená k užívaniu liekov

- pohyb tehotných žien s rizikom vycestovania kvôli potratu by mal byť obmedzený na územie Malty

Ubezpečujem Vás, že to, že je kresťanom je pre mňa úplne irelevantné rovnako ako by pre Vás malo byť irelevantné to, že ja kresťanom nie som. O človeku hovoria jeho činy a nie to, za čo sa vyhlasuje. Navyše nikomu neodopieram právo, ako to tvrdíte Vy, byť zvolený. Demokraticky som vyjadril svoj názor podložený argumentami a dúfal som, že Vy si ho zase tolerantne vypočujete a nebudete ma zaň automaticky odsudzovať. Pravdepodobne však nie ste zvyknutá diskutovať, pretože k argumentom ste sa vôbec nevyjadrili. Ak by ste mi slušne odpovedali, že rešpektujete môj názor, ale odporučili by ste mi ho prehodnotiť, pretože podľa vás je Borg hodný pozície komisára pre zdravie, možno by som sa naozaj pokúsil ešte vyhľadať kladné stránky pána Borga a prehodnotiť svoj postoj. Takto ste ma len utvrdili v tom, že rovnako ako pán Borg inklinujete k ultrakonzervativizmu, ktorý nemá nič spoločné s myšlienkami tolerancie a multikulturalizmu. Skrývať sa za princíp subsidiarity je detinské, pokrytecké a hlboko nezodpovedné. 

Veľmi ma mrzí Váš názor, že škodíme Slovensku, najmä keď práve dnes sa na Slovensku toľko diskutuje o menšinách a ich právach a o tolerancii. 

S pozdravom Ivan Hamráček