Choď na obsah Choď na menu
 


Sťažnosť Rade RTVS

25. 2. 2013

RTVS od pondelka kvôli abdikácii pápeža mení program. V priamom prenose prinesie poslednú generálnu audienciu pápeža Benedikta XVI., upraví večerný program na Dvojke a bude vysielať špeciálne Správy a komentáre venované pontifikátu a abdikácii pápeža. Rádio Slovensko tiež mimoriadne zmení svoj program a bude sa pontifikátu a abdikácii pápeža venovať vo svojom vysielaní od 19:00 až do polnoci.

Nesúhlasíme s takýmto jednostranným informovaním a propagovaním jednej cirkvi, ktoré odporuje ústave. Poslali sme preto sťažnosť Rade RTVS pre absolútnu nevyváženosť médií:

Dobrý deň,

dovoľujeme si protestovať proti tomu aby RTVS venovala neprimerane veľa priestoru náboženskej téme v súvislosti s abdikáciou pápeža. Vzhľadom na poslanie RTVS, podľa ktorého poskytujú jej programy:

"vo svojom celku VYVÁŽENÉ a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov, rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a NÁBOŽENSTVO, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali ROZMANITOSŤ NÁZOROV, politických, NÁBOŽENSKÝCH, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj vedomostnej spoločnosti, utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti."

si dovoľujeme vyjadriť názor, že plánovaná zmena programu a zvýšená zameranie len na jednu náboženskú tému je v rozpore s poslaním RTVS.

S pozdravom

Ivan Hamráček

Spoločnosť Prometheus, Klub mladých