Choď na obsah Choď na menu
 


Európska komisia zlyhala v realizácii článku 17 ohľadom EHF

4. 2. 2013

Dňa 18. októbra 2011 Európska humanistická federácia (EHF) podala sťažnosť európskemu ombudsmanovi, v ktorej protestovala proti tomu, že Európska komisia odmietala plniť článok 17:3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý vyžaduje, aby EÚ viedla pravidelný, otvorený a transparentný dialóg s cirkvami a náboženskými obcami ako aj filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami.

Niekoľko mesiacov predtým, v marci 2011, EHF navrhla dialógový seminár na prerokovanie problémov vyplývajúcich z náboženských výnimiek v smerniciach EÚ proti diskriminácii, ale Komisia odmietla diskutovať o téme na základe toho, že to išlo proti duchu článku 17. EHF uskutočnilo niekoľko pokusov zmeniť postoj Komisie a dokonca napísala list predsedovi Barrosovi, ktorý nepriniesol žiadny výsledok. EHF preto nemala inú možnosť ako podanie sťažnosti k verejnému ochrancovi práv EÚ, Nikiforos Diamandouros.

V jeho rozhodnutí o ukončení vyšetrovania zverejnené dňa 25. januára 2013, ombudsman EÚ súhlasil s Európskou humanistickou federáciou. Jeho list uvádza, že: Komisia neposkytla riadne vykonávanie článku 17 (3) Zmluvy o fungovaní EÚ, čo predstavuje nesprávny úradný postup. Okrem tohto konkrétneho prípadu sa EHF snažila získať od Komisie EÚ jasné stanovisko, ako plánuje vykonať článok 17. EHF upozorňuje, že ombudsman EÚ vložil ďalšiu poznámku do svojho rozhodnutia: Na základe zistení verejného ochrancu práv by mala Komisia objasniť svoje postupy a pravidlá v tejto oblasti, a ak to bude potrebné, vypracovať smernice, v ktorých uvidie, ako presne chce uplatňovať článok 17 Zmluvy o fungovaní EÚ.

EHF víta rozhodnutie verejného ochrancu práv EÚ a dúfa, že povedie k vyváženejšiemu prístupu k humanizmu v realizácii článku 17.

Pierre Galand, predseda Európskej humanistickej federácie.

zdroj: Európska humanistická federácia